Hoàn thành và đưa vào sử dụng kho dầu chiến lược Sư đoàn phòng không 367. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, sau 14 tháng thi công kho dầu chiến lược Sư đoàn phòng không 367 đã đi vào hoạt động phục vụ công tác cấp phát, quản lý nhiên liệu nội bộ của Sư đoàn.

Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau
Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau
Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau Kho dau, su doan phong khong 367, bon be xang dau
Bạn đang ở trang: Home Dự án đã thực hiện Dự án Kho dầu chiến lược Sư đoàn phòng không 367