Cung cấp thiết bị hóa nghiệm cho phòng thí nghiệm Nhà máy dầu nhờn Cominlub – Quảng Ninh. Chúng tôi đã cung cấp các thiết bị cho Nhà máy dầu nhờn Cominlub thuộc Công ty cổ phần vật tư – TKV các máy móc sau:

- Máy đếm cỡ hạt tạp chất

- Máy đo trị số tách nước của dầu

- Bể rữa siêu âm

- Máy cất nước 2 lần

- Máy khuấy đủa

- Máy quang phổ ICP

quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm
quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm
quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm
Bạn đang ở trang: Home Dự án đã thực hiện Dự án Cung cấp thiết bị hóa nghiệm cho phòng thí nghiệm Nhà máy dầu nhờn COMINLUB - Quảng Ninh