quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm

Giải pháp công nghệ

Hệ thống Quản lý đo bồn tự động, phục vụ việc quản lý hoàn toàn tự động và theo thời gian thực số lượng xăng dầu đang tồn tại các bồn xăng dầu, mà không cần qua thao tác đo bồn thủ công như trước đây.

quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm

Công nghệ mới

Tại thị trường Việt Nam, các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã rất quen thuộc với hệ thống bơm hút (Suction pumping) của nhiều hãng sản xuất tiên tiến như Tatsuno, Gilbarco, EPCO, và rất nhiều cột bơm của các nhà sản xuất, lắp ráp trong nước.

quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm

Sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Hệ thống nhận diện phương tiên được rất nhiều nước tiên tiến trên thế giới áp dụng để quản lý công tác nhập nhiên liệu cho các phương tiện giao thông. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, việc quản lý nhiên liệu cho các phương tiện được

quan ly xang dau, quản lý xăng dầu, thiet bi xang dau, thiết bị xăng dầu, thiet bi do muc, thiết bị đo mức, thiet bi do bon, thiết bị đo bồn, quan ly tru bom, quản lý trụ bơm

Thiết bị xăng dầu chuyên dụng

Hệ thống quản lý bán hàng trụ bơm, cho phép theo dõi hoàn toàn tự động theo thời gian thực tất cả các giao dịch bán hàng tại trụ bơm, ghi nhận toàn bộ số liệu bán hàng, kết xuất các báo cáo tiền hàng, thống kê sản lượng bán hàng, thay đổi đơn giá mặt hàng tại các trạm xăng dầu.

Bạn đang ở trang: Home