Hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 xe cấp lẻ cho Công ty Cổ phần Vật tư – TKV.
Sau một thời gian nghiên cứu phát triển và rút kinh nghiệm triển khai thực tế tại môi trường khai thác than khắc nghiệt. Ngày 03 tháng 06 năm 2015, Công ty TNHH Thiết bị và Tự động hóa Nhật Quang đã chính thức bàn giao và đưa vào sử dụng 02 xe cấp nhiên lưu động cho các Phương tiện cố định tại khai trường.

quan ly xe cap le quan ly xe cap le
quan ly xe cap le quan ly xe cap le
Bạn đang ở trang: Home Dự án đã thực hiện Dự án Quản lý cấp phát trên xe cấp lẻ - Công ty cổ phần vật tư TKV